De la Victimizare la Conștiința Cetățenească: Calea Pentru Integrarea Romilor

 

Câțiva gânditori ai mișcării romilor din Europa, romi și neromi, în special sociologi, politologi și activiști, între care Nicolae Gheorghe, Andras Biro și Martin Kovats, și-au propus, prin această carte, să pună în discuție concepte și viziuni fundamentale pentru identitatea contemporană a romilor: valorile culturii romilor în context european modern, curentele reformatoare ale identității etnice rome, rolurile potenţiale și consecinţele activismului rom, elaborarea politicilor pentru romi, integrarea și politizarea identităţii romilor, oportunităţile de dezvoltare a identității rome în cadrul Europei lărgite.

 

Cartea este structurată pe diferite teme, dintre care amintim: Despre șmecheria și “treaba țigănească”, Etica muncii și rolul liderilor romi, Nomazi ai Uniunii Europene?, Medii istorice și “europenizarea” problematicii rome, Travellers, nomadi, voyagers și romi în Europa, Biserici și secte, Birocratizare și perspective de re-mobilizare.