Marian Petre – Sculptor (născut în anul 1963)

Artist consacrat, Marian Petre este un sculptor vizionar, cu tendinţe moderne.

Acesta lucrează deopotrivă, în lemn și în metal.

Sculptorul și-a creat propriul univers de forme recognoscibile atât în sculptura de atelier, cât și în cea monumentală, realizate în numeroasele tabere de creație naționale și internaționale.