TERMENI ȘI CONDIȚII

Bine ați venit pe platforma realizată de Centrul Național de Cultură a Romilor – Romano Kher, iKultura (numită in continuare “Platforma”).

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile (numiți în continuare “termeni”) pentru a putea folosi corect Platforma.

Utilizarea acestei Platforme implică acordul dumneavoatră – utilizatorul – cu termenii şi condiţiile noastre. În cazul neacceptării acestor termeni şi condiţii, sunteți rugat sa nu utilizați în continuare prezenta Platformă.

Ne rezervăm dreptul de a modifica, parţial sau integral, termenii, fără nici o informare prealabilă. Utilizarea Platformei în continuare presupune acceptarea respectivelor schimbări.

Platforma permite utilizatorilor să citească și să vizioneze materiale culturale, dedicate promovării și conservării culturii rome, promovării artiștilor romi, promovării interculturalității și promovării dialogului social.

Utilizatorii pot trimite prin intermediul formularului de trimitere materiale culturale, altele decât cele realizate de CNCR-RK, potrivite scopului acestei Platforme. Materialele trimise vor fi analizate de către CNCR-RK și vor fi publicate pe Platforma. Dacă în urma analizării se constată că se încalcă anumite drepturi de autor, date cu caracter personal sau alte drepturi acestea vor fi respinse și nu vor fi publicate pe Platfomă.

CNCR-RK nu garantează că acestă platformă va funcţiona fără întreruperi sau fără erori.

CNCR-RK nu va putea fi tras la răspundere, indiferent de cauză, pentru orice erori, omisiuni sau alte deficienţe, pentru inautenticitatea informaţiei conţinute pe această platformă sau pentru întârzierea transmiterii acesteia către utilizator.

Platforma poate conţine link-uri sau trimiteri către alte site-uri, care nu se află sub controlul sau proprietatea CNCR-RK. Vizitarea acestor link-uri presupune acordul dvs. cu condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Confidenţialitate

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Datele cu caracter personal (adresa de e-mail, numele și prenumele) pe care le transmiteţi prin intermediul platformei, prin poşta electronică sau prin altă modalitate nu vor fi folosite în nici un alt scop, decât pentru posibilitatea de a fi contactat.

Informaţiile şi datele solicitate prin intermediul acestei platforme vor fi stocate pentru o perioadă 5 ani.

CNCR-RK garantează confidenţialitatea acestor date.

Reguli de utilizare a Platformei

Puteți folosi în scop didactic sau personal materialele urcate pe această platfomă. În anumite cazuri de încălcare a drepturilor de autor sau a altor drepturi, CNCR-RK își rezervă dreptul de vă nega sau interzice folosirea acestor materiale. Materialele urcate pe Platformă nu sunt pentru a fi comercializate, copiate sau reproduse și urcate pe alte site-uri, de profil sau nu. Fără alte restricții impuse, sunteți de acord ca nu veți copia, transmite, vinde, sau exploata în alt mod Platforma cu scop comercial.

Nu veți avea un comportament negativ sau instigator pe Platformă, prin publicarea de comentarii rasiste, defăimătoare, obscene, etc.

Trimiterea materialelor către CNCR-RK pentru a fi postate pe Platformă

Nu veți trimite prin intermediul formularului pentru a fi publicate Materiale defaimatoare, obscene, amenintatoare, calomnioase, pornografice, care incalca intimitatea persoanelor sau drepturile de publicitate, care dauneaza minorilor, abuzive, ilegale, sau care contin expresii si forme ale urii, rasismului, xenofobiei sau pornografiei, care pot incuraja activitatea criminala, care pot incalca drepturile cuiva sau viola legea, sau materiale pe care nu aveți voie sa le faceți publice fiind protejate de contracte si legi.

Materialele trimise de dumneavoastră nu trebuie să afecteze în niciun mod Platfoma, proprietarii acesteia sau serviciile oferite.

Materialele trimise de dumneavoastră nu trebuie să încalce legea copyright-ului, a trademark-ului, legea publicității sau alte drepturi intelectuale ale unei terțe părți.

Materialele trimise de dumneavoastră nu trebuie să fie de natură comercială directă sau indirectă, care să conțină solicitări de fonduri, promoții, reclamă sau diverse cereri adresate publicului larg. Este interzis să solicitați prin intermediul Materialelor utilizatorilor să devină membri ai vreunui site comercial sau vreunei alte organizații.

Materialele trimise de dumneavoastră nu trebuie să conțină viruși sau coduri de programe, fișiere corupte sau programe menite să întrerupă, să distrugă sau să limiteze buna funcționalitate a unui software, hardware, a unei rețele, a unui server sau a altor echipamente.

Dumneavoastră sunteți singura persoană raspunzătoare de Materialele pe care le trimiteți pentru a fi postate pe Platformă și de consecințele postării sau publicarii lor. Când trimiteți Materialele pentru a fi postate, afirmați, sustineți și garantați urmatoarele:

– Dețineți sau ați obtinuț licența, drepturile necesare, consimțământul sau permisiunea de a utiliza Materialul respectiv și în același timp autorizați Platforma și pe administratorii ei să utilizeze toate patentele, marcile înregistrate, drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală aferente tuturor Materialelor urcate, în scopul publicării și utilizării acestor Materiale pe Platformă, conform politicii Platformei și conform acestor Termeni și condiții;

– Detineți consimțământul scris și/sau permisiunea fiecărei persoane identificabilă în Materialelele care vor fi urcate pe Platformă. Cu alte cuvinte, detineți toate drepturile de autor aferente Materialului. În același recunoașteți (acordați) și garantați automat pentru Platformă și pentru administratorii acesteia o licenta universală, neexclusivă și transferabilă, pentru utilizarea, reproducerea, distribuirea și expunerea Materialului respectiv, precum și pentru promovarea sau redistribuirea unor parți sau a întregului conținut, care conține implicit și Materialul uploadat de dumneavoastră, în orice format media și prin orice canale media. Deasemenea, recunoașteți (acordați) și garantați fiecărui utilizator al Platformei o licenta neexclusiva pentru a accesa si utiliza Materialele trimise de dumneavoastră.

– Nu vă dati drept altă persoană, furtul de identitate pedepsindu-se conform legilor existente în vigoare.

În particular, daca sunteți proprietarul unui drept de autor și considerați că vreun utilizator v-a încalcat dreptul de proprietate intelectuala, puteți trimite o notificare către CNCR-RK, alaturi de urmatoarele elemente:

– O semnatură a persoanei autorizate să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv de proprietate intelectuală, drept pe care îl invocați ca fiind încalcat;

– Identificarea conținutului sau materialului pentru care dețineți dreptul de autor și care pretindeți că a fost încalcat, sau o lista cu Materialele ce considerați a avea drepturile încalcate;

– Identificarea conținutului sau Materialului pe care îl considerați cu drepturile de proprietate încalcate și care doriți să fie înlaturat de pe Platformă;

– Informații corecte și complete necesare administratorilor pentru a vă contacta: nume și prenume, adresă, număr de telefon, email, etc;

– O declarație prin care să specificați faptul ca utilizarea Materialului în cauza nu este autorizată de proprietarul real al drepturilor de autor. În această declarație confirmați că informațiile incluse în notificare sunt reale, corecte și complete și că, luând la cunoștință prevederile Codului Penal privind declarațiile nesincere, declarați pe proprie răspundere că sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului dreptului de autor ce pretindeți că a fost încalcat, sau că sunteți chiar prorpietarul în cauză;

– Dovada conform căreia sunteți îndreptățit să acționați în calitate de proprietar al drepturilor de proprietate intelectuală asupra Materialului în cauză.

Limitări de responsabilitate

CNCR-RK, ca administrator al Platformei, va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Platforma și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, CNCR-RK nu este responsabil pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate de utilizatori.

În mod expres, utilizatorul este de acord ca CNCR-RK să nu fie responsabil pentru nici un fel de daune directe, indirecte, minore, speciale, de importanță majoră sau incidentale, rezultate din utilizarea serviciului sau orice alt aspect relaționat serviciului.

Utilizatorul este de acord să protejeze și să asigure pe CNCR-RK și/sau pe operatorii, directorii, angajații și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a utilizatorului în legatură cu utilizarea serviciului sau orice alt aspect relaționat serviciului.

Reguli de uz international

Cunoscând natura globală a Internetului, sunteți de acord să respectați toate regulile locale referitoare la comportamentul în mediul online și Materielele acceptate. În special, sunteți de acord să vă supuneți tuturor legilor aplicabile în domeniul exportului de date (Materiale) din țară în care aveți domiciliul către România.

Garanții

Sunteți de acord să apărați, să garantați și să nu aveți niciun fel de pretenții, explicite sau implicite, față de Platformă, administratorii, directori și angajați. Sunteți de acord să îi apărați și să îi susțineți pe aceștia ca fiind nerăspunzători în niciun fel față de orice fel de pretenții, revendicări, reclamații, daune, obligații, pierderi, responsabilități, costuri sau datorii, cereri (incluzând dar nelimitându-se la onorariile avocaților) provenite din:

– Utilizarea, vizitarea sau accesul dumneavoastra pe Site;

– Încălcarea din partea dumneavoastră a oricăror termeni din acești Termeni și condiții de utilizare;

– Încălcarea de către dumneavoastră a oricăror drepturi ale unei terțe părți incluzând, fără însă a se limita la acestea, orice drept de proprietate intelectuală, drept de proprietate sau drept de confidențialitate;

– Orice pretenție care ar proveni din cauzarea de daune unei terțe părți ca urmare a vizionării sau publicării unui Material sau conținut trimis de dumneavoastră pentru publicare și publicat de CNCR-RK pe Platformă. Această obligație de asigurare împotriva eventualelor pretenții față de “iKultura.ro” și administratorii săi și de exceptare de la orice fel de penalități și/sau daune solicitate de oricine, completează Termenii și condițiile de utilizare a Platformei.

Acestă platformă poate utiliza tehnologii care permit colectarea anumitor informații cu caracter tehnic despre dumneavostră: adresa dumneavoastră de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, informații despre traficul realizat de dumneavostră prin Platforma noastră. Toate aceste informații colectate de iKultura.ro prin intermediul Platformei au scopul de a ajuta la îmbunătățirea serviciilor oferite de Platformă.

Securitatea membrilor

CNCR-RK nu este responsabil pentru nici un fel de pierderi, impuneri, daune, cauze de acțiune, cheltuieli, judecăți, premii, penalități sau taxe generate de nerespectarea prevederilor prezentei Secțiuni.

Colectarea datelor personale de catre iKultura.ro se face în trei modalități, anume:

– direct de la utilizator: în momentul în care se cer informații cu caracter personal, prin intermediul formularului de Trimitere (adresă de mail, nume, prenume, etc.)

– din raportul de trafic al server-ului: în momentul vizitării Platformei iKultura, furnizați anumite informații despte dumneavostră, cum ar fi adresa dumneavoastră IP, ora vizitei, locul de unde ați intrat, durata vizitei.

– prin intermediul cookie-urilor: când vizitați Platformei iKultura este posibil să vă fie trimis un cookie pentru a facilita stocarea și urmărirea peferințelor dumneavostră.

Cookie-ul reprezinta un fisier de tip “.txt”, oferite browser-ului dumneavostra de un server web, ce poate fi plasat pe hard disk-ul dumneavostră. Majoritatea browser-elor sunt setate sa accepte aceste cookie-uri. Daca nu doriți acest lucru, puteți reseta browser-ul dumneavoastră, sa fiți anuntați de fiecare dată când primiți cate un cookie sau să refuze acceptarea acestor cookie-uri. Este important să știți că dacă ați setat browser-ul să refuze cookie-urile, este posibil ca unele secțiuni din Platformă sa nu poată fi vizualizate normal.

CNCR-RK nu poate controla și nici nu poate avea acces la cookie-urile din computerul dumneavoastră, instalate de o terță parte. Aceste cookie-uri nu pot fi folosite pentru a va identifica pe dumneavoastră.

Informațiile colectate de la dumneavostră sunt foarte importante și de aceea sunt confidențiale. CNCR-RK nu va oferii informațiile coloctate unor terțe persoane fără consimțământul dumneavostră expres și prealabil. Totuși, putem furniza unor terți informații de ordin general referitoare la trafic pe Platformă precum și alte informații, însă aceste statistici nu vor conține date cu caracter personal.

În afara execepțiilor expuse mai sus, CNCR-RK nu va dezvălui nici un fel de inflormații personale despre utilizatorii săi către terțe părți fără a avea în prealabil acordul acestora. CNCR-RK poate dezvălui informații identificabile personal atunci când legea prevede în mod expres acest lucru sau atunci când serviciul sau informația respectivă este necesar pentru a proteja drepturile și interesele CNCR-RK.

Vă informăm că datele personale pe care ni le furnizați sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către CNCR-RK a serviciilor pe internet și a serviciilor care țin de domeniul educației și culturii.

Drepturile de autor

Atunci când o persoană creează o lucrare originală exprimată într-o formă concretă, aceasta deține automat drepturile de autor asupra lucrării. În calitate de proprietar al drepturilor de autor, persoana respectivă deține drepturi exclusive de utilizare a lucrării. În majoritatea cazurilor, numai proprietarul drepturilor de autor își poate da acordul pentru ca altcineva să-i folosească lucrarea.

Nu contează dimensiunea Materialului, dacă l-ati înregistrat de pe televizior, daca ați filmat de pe ecranul televizorului sau dacă l-ați descărcat de pe alt site. Acel material este protejat de drepturi de autor și este necesar acordul proprietarului pentru a-l distribui;

Nu contează dacă menționați numele autorului/proprietarului de drept, pentru că și asa Materialul este protejat de drepturi de autor;

Nu contează dacă folositi Materialul pentru obținerea de foloase materiale sau nu;

Nu contează dacă Materialul conține sau nu o avertizare de copyright, pentru că oricum este protejat de drepturi de autor.

Ce tipuri de lucrări sunt protejate prin drepturi de autor?

  • Lucrările audiovizuale, cum ar fi emisiunile TV, filmele și videoclipurile online
  • Înregistrările audio și compozițiile muzicale
  • Lucrările scrise, cum ar fi cursurile, articolele, cărțile și compozițiile muzicale
  • Lucrările vizuale, cum ar fi picturile, posterele și reclamele
  • Jocurile video și software-ul pentru computer
  • Lucrările de teatru, cum ar fi piesele și musicalurile

Ideile, faptele și procesele nu sunt protejate prin drepturi de autor. Potrivit legislației privind drepturile de autor, pentru a fi eligibilă pentru protecția drepturilor de autor, o lucrare trebuie să fie creativă și să aibă o formă concretă de exprimare. Numele și titlurile nu sunt protejate în sine prin drepturi de autor.

Întrebări utile

Pot să folosesc o lucrare protejată prin drepturi de autor fără a încălca drepturile proprietarului?

O lucrare protejată prin drepturi de autor poate fi folosită fără a încălca drepturile de autor ale proprietarului. Fie prin utilizare loială, fie obținând permisiunea de a folosi conținutul.

Poate CNCR-RK să stabilească cine este proprietarul drepturilor de autor?

Nu. CNCR-RK nu este în măsură să medieze litigiile privind deținerea drepturilor de autor. Atunci când vom primii o notificare de eliminare completă și validă, suntem obligați prin lege să eliminăm conținutul în cauză. În momentul în care primim o contranotificare validă, o transmitem persoanei care a solicitat eliminarea conținutului. Apoi, părțile implicate au opțiunea de a rezolva litigiul în instanță.

Ce se întâmplă dacă trimiteți un Material pentru a fi publicat pe Platformă si astfel incalcati drepturile de autor ale unei/unor terte persoane?

Când vom observa sau vom fi anunțați că un Material, sau o parte a acestuia, existent la un moment dat pe Platforma noastră încalcă vreun drept de autor, îl vom șterge definitiv, conform prevederilor legale în vigoare.

Dacă la un moment dat observați că un anumit Material de pe Platformă vă încalca drepturile de proprietate intelectuală, vă rugăm să ne trimieți o notificare conform Termenilor și condițiilor de utilizare pentru ca noi să putem proceda la ștergerea Materialului în cauză.

În cazul în care considerați că un anume Material asupra căruia dețineți drepturi de autor a fost eliminat de pe Platfomă fără cunoștința sau acordul dumneavostră, vă rugăm să ne contactați pentru a ne înștiința.

Vă rugăm să rețineți faptul că decizia dăcă și cum vă exercitați drepturile vă aparțin în totalitate, iar Platforma și toți cei implicați în administrarea și întreținerea acestuia nu sunt responsabili pentru deciziile dumneavoastră.

Drepturile de autor sunt similare mărcilor comerciale?

Drepturile de autor reprezintă numai una dintre formele de proprietate intelectuală. Acestea diferă de mărcile comerciale, care protejează numele de marcă, sloganurile, siglele și alte elemente de identificare ale surselor, astfel încât să nu fie folosite de alții în anumite scopuri. Diferă și de legea brevetelor, care protejează invențiile.

Care este diferența dintre drepturile de autor și confidențialitate?

Dacă apărețti într-un videoclip, într-o imagine sau într-o înregistrare audio nu înseamnă că dețineți drepturile de autor asupra conținutului respectiv. Spre exemplu, dacă sunteți filmat în timpul unei interacțiuni/conversații, nu veți deține dumneavoastră drepturile de autor, ci cel care a filamt, cu excepția cazului în care aceste drepturi au fost stabilite dinainte. Dacă apăreți într-o imagine sau o înregistrare fără permisiunea dumneavoastră atunci înseamnă că v-a fost încălcat dreptul de confidențialitate.

Drepturile noastre

Conținutul și elementele de grafică ale site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și către utilizatori (prin vizualizare directa pe site, etc,) aparțin CNCR-RK și reprezintă conținutul Platformei.

Conținutul Platformei, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri didactice sau personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decat cel didactic sau personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al CNCR-RK.

Astfel este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a Materialelor acestui site sau a oricărei parți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal. CNCR-RK își rezervș dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a conținutului Platformei în orice scop altul decât cel personal pot fi facute prin:

– e-mail la adresa: [email protected]

– telefon/fax: 021 313 52 11/021 313 52 10

Orice persoane care expediază în orice mod informații ori materiale către CNCR își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legatură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înteleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în nici un mod răspunderea CNCR-RK, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Politica noastră este de a respecta toate legile privitoare la proprietatea intelectuală și de a acționa de îndată ce suntem înștiințați despre orice încălcare a acestora. Dacă unele din datele reproduse pe acest site constituie o încălcare a drepturilor în discuție, vă rugăm să înștințați în cel mai scurt timp CNCR-RK, prin metodele amintite mai sus.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile utilizatorilor Platformei, prevăzute de prezenta convenție, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezenta convenție vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legatură cu prezenta convenție va fi soluționat pe cale amiabilă.

În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecatorească română competentă aflată în raza teritorială a Municipiului București.

Încălcarea Termenilor și condițiilor

Vă rugăm să raportați orice încălcare a acestor termini și condiții la [email protected]

Pentru orice nelămuriri, sugestii sau reclamaţii, ne puteți contacta

– e-mail la adresa: [email protected]

– corespondență la adresa: Splaiul Independenței 202A, et. 9, camera 21, Sector 6, București

– telefon/fax: 021 313 52 11/021 313 52 10