Centrul Național de Cultură a Romilor–Romano Kher are ca misiune conservarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural al romilor, a valorilor, culturii și tradițiilor rome.

Inițiativa CNCR-RK de a crea platforma iKultura.ro a pornit de la nevoia de a pune la dispoziția cadrelor didactice, mentorilor școlari, lucrătorilor sociali și a altor persoane interesate o serie de materiale culturale care promovează interculturalitatea și diversitatea etnică.

Conform HG nr. 609 din 20 mai 2009 Centrul îşi îndeplineşte rolul de serviciu cultural de utilitate publică, desfăşurând activităti în domeniul cultural, de informare, de educație permanentă, de susținere şi derulare a programelor şi proiectelor culturale destinate comunității rome şi de promovare a culturii rome, în conformitate cu legislația română în vigoare.

CNCR-RK este o instituție publică aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Romi și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

Contactati-ne

Tel: 021-313 52 11

Splaiul Independenței 202A, et. 9, camera 21, Sector 6, București

Splaiul Independenței 202A, et. 9, camera 21, Sector 6, București