Ion Barbu – Poet și matematician (1895-1961)

Având numele real, Dan Barbilian, a fost unul dintre cei mai importanţi poeţi români interbelici, reprezentant al modernismului literar românesc.

“[…] Barbu/Barbilian era o figură vie a oraşului. Imaginea lui impunătoare de „om oacheş venit din Wallachei”, cu mustaţa enormă nietzscheană, cu mâniile lui celebre – de pildă, când i s-a contestat originea ţigănească: ”Îţi crăp capul!”, striga el, ridicând bastonul, la Capşa, asupra lui Lemnaru, care îi spunea că era, de fapt, „armean, nu ţigan, cum te grozăveşti”. „Am venit aici ca rob, cu cuceritorii!”, spunea Barbilian cu voce tunătoare. Niciodată robia nu primise un mai pregnant elogiu.[…]”.

Ion Vianu – Amor intellectualis