Valerică Stănescu – Scriitor (1944-2019)

 

Valerică Stănescu s-a născut în localitatea Kraineaska din Transnistria, locul unde fusese deportată întreaga lui familie: tatăl său (Urda), mama sa (Ljuba) și frații săi mai mari (Ludi,Tinca şi Melo). Deposedați de bunuri, căruțele și caii le fuseseră confiscate, lăsați pradă bolilor și mizeriei, într-o zonă afectată de tifos, Valerică Stănescu supraviețuiește în mod miraculos, fiind salvat de la moarte de către sora lui mai mare, Ludi. Timp de doi ani, familia a fost forțată să rămână în Transnistria. După terminarea războiului, familia se întoarce în România. Valerică Stănescu avea vârsta de doi ani.

La vârsta de 11 ani, Valerică Stănescu este înscris la școală, ținând asupra lui un fel de catalog cu rezultatele școlare, pe care îl prezenta fiecărei școli din localitățile prin care familia sa de căldărari trecea. Atras de literatură și istorie, tânărul Valerică Stănescu hotărăște continuarea studiilor până la nivelul a 10 clase (echivalentul anilor de liceu de astăzi), practicând, în același timp, meșteșugul neamului său de căldărari. Începând cu anul 1967, începe să scrie la prima sa carte, „Legile şatrei”, pe care Editura „Scrisul Românesc“ din Craiova o inclusese ca rezervă, urmând să fie publicată în anul 1981, însă manuscrisul în forma sa orginală de atunci nu a fost niciodată publicat.

Reconsiderând și asumându-și misiunea de a păstra memoria familiei sale, după căderea regimului comunist, Valerică Stănescu rescrie opera, pe care o publică în anul 2004 sub titlul „Legile şatrei/Le krisa le rromenqe” (Ed. Vanemonde, Bucureşti), sub forma unui micro-roman, într-o versiune bilingvă română-rromani, traducerea în limba rromani aparţinând fiicei scriitorului, Camelia Stănescu, studentă, pe atunci, a Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea Bucureşti. Cartea include o „Notă asupra ediţiei”, semnată de prof. Gheorghe Sarău.

În anul 2007, publică romanul autobiografic „Cu moartea-n ochi” (Ed. Marlink), a cărei lansare a avut loc în februarie 2008, la Ministerul Culturii, cu ocazia „Zilei Dezrobirii Romilor”. Romanul a inspirat punerea în scenă a spectacolului de teatru „Kali Trash/Frica neagră”, în regia lui Mihai Lukács, produs de compania de teatru rom „Giuvlipen”. Premiera spectacolului a avut loc în 2018, pe scena Teatrului Evreiesc de Stat. Spectacolul a fost dedicat memoriei tuturor victimelor rome ale Holocaustului din România.

În 2012, publică „Phure vorbi purane – Proverbe vechi din bătrâni”, în cadrul proiectului „Proverbe, poezii şi poveşti rome” de Romani CRISS, traducerea cărții fiind realizată de Camelia Stănescu. Cu o forță creatoare copleșitoare, scriitorul Valerică Stănescu își încheie triumfal misiunea de „povestitor” al „neamului său de corturari”, semnând ultimele sale creaţii, publicate la Editura Centrului Național de Cultură a Romilor: „Fata cu ochii ca mura”, precum și volumul de poezii „Piatra din Piatră”. Deși sănătatea îi era șubredă, Valerică Stănescu a ţinut să fie prezent la lansarea oficială organizată la Târgul de Carte „Gaudeamus”, ediţia 2017. Fragmente din aceste creații au fost citite de către autor, în picioare, în fața publicului numeros.

Creaţia literară a lui Valerică Stănescu s-a plămădit din însăşi întâlnirea dintre două lumi resimţite de scriitor: legile nescrise ale neamului său şi vremurile noi. Din această confruntare s-a născut scriitorul Valerică Stănescu. Opera acestuia, dată nouă spre „învăţătură şi respect pentru rânduielile noastre, ale şatrei […] precum şi de înnoire”, râmâne o mărturie, „o frescă a comunității sale de romi căldărari”, o aprofundare a înțelegerii „vieții romilor corturari”, cum avea să o descrie însuşi scriitorul.