Ștefan Fuli – Poet (1950-1995)

 

Născut pe 23 august 1950, la Mureşeni, în Târgu-Mureş, Ștefan Fuli este considerat primul poet rom postdecembrist.

Ca poet, s-a manifestat în cadrul Cenaclului literar „Tudor Arghezi”, devenit „Elena din Ardeal” în 1990.

Singura sa carte publicată în timpul vieții, „Aproape-departe” (1993) la Ed. Tipomur din Târgu-Mureş, prefaţată de scriitorul Nicolae Băciuţ. Ca un corolar asupra întregii sale opere, N. Băciuț spunea, referindu-se la creația sa literară, că Ștefan Fuli a crezut în poezie și a fost receptat ca fiind un deschizător de drumuri. Publicația Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien l-a considerat pe Ștefan Fuli „primul din etnia lui, cel puţin în ultimii 50 de ani, care poate prezenta un volum de poezie de sine stătător”.

Ștefan Fuli s-a stins din viață în 1995. I-a fost publicat, post-mortem, volumul de poezie „Calvarul rugului”, alcătuit din texte nepublicate până atunci. Publicarea postumă a celui de-al doilea volum, „Calvarul rugului”, Ed. Nico 2008, a fost un gest recuperator al operei unui scriitor rom ce prezintă propriul destin prin prisma identității sale etnice și a condiției sale tragice.

Stefan Furli a fost redat literaturii române de către cei care au înțeles valoarea operei sale, dublată de misiunea acestuia de a fi un „deschizător de drumuri”. Prin eforturile de recuparare a memoriei culturale și a valorilor minorității rome, ca un elogiu adus operei sale, a fost instituit, în cadrul Ministerului Educației, „Concursul național școlar de creație literară în limba romani «Ștefan Fuli»”.

Acest material face parte din proiectul „Promovarea personalităților rome în spațiul online”. Proiectul este implementat de Centrul Național de Cultură a Romilor-Romano Kher.

 

• Surse: Stefan Fuli, Calvaru Rugului, ed. Timopur, Targu-Mures, ED Nico 2008, pref. Nicolae Baciuţ; Sarau Gheorghe, Floarea roma/I Luludi Romani , Ed Vanemode, 2016; https://dokumen.tips/docu…/stefan-fuli-calvarul-rugului.html, Prăvălia Culturală (http://pravaliaculturala.com/artic…/avem-o-literatura-rroma/), ASOCIAȚIA DANROM (http://www.asociatiadanrom.com/442004124).