Ion Budai Deleanu – Scriitor (1760-1820)

Scriitor, filolog, lingvist, istoric și jurist, corifeu al Școlii Ardelene, este   o personalitate marcantă în istoria României.

Ioan Budai Deleanu este autorul ,,Ţiganiadei”, prima epopee din  literatura română.

Într-una dintre scrisorile către Petru Maior, acesta afirma:

”Cea mai de pe urmă, să știi că fiind eu țigan ca și tine, am socotit cuvios lucru de a scrie pentru țiganii noștri, ca să  perceapă ce fel de strămoși au avut și să învețe a nu face și ei doară nebunii asemene, când s-ar tâmpla să vie cândva la o tâmplare ca aceasta. […]

m-am îndemnat a face o cercare: de s-ar putea face și-n limba noastră, adecă cea românească (căci a noastră, cea țigănească, nu se poate scrie și puțini o înțăleg) cevaș asemne”.