În Țara Românească a fost o practică răspândită și acceptată ca redacțiile publicațiilor să intermedieze comerțul cu robi, nefăcându-se nicio distincție între ei și alte obiecte de comerț. Tranzacțiile cu sclavi sunt atestate de numeroase documente de vânzare și schimb.

Documentare: Adrian-Nicolae Furtună

Editor video: Lucia Roznov

Voice over: Lucia Roznov