„Sclavia Romilor Lungul drum catre libertate”, prima docudramă referitoare la Robia romilor în Țările Române. Docudrama pune accentul pe momentul dezrobirii romilor, februarie 1856, și pe starea de vulnerabilitate la care au fost expuși robii odată cu eliberarea lor.