Calinic Popp Șerboianu – Arhimandrit și activist (1883-1941)

Arhimandritul rom Calinic I. Popp Șerboianu a publicat volumul ,,Les Tsiganes. Histoire-ethnografie-linguistique-grammaire-dictionnaire”.

În urma acestei lucrări este ales membru corespondent al instituției ,,The Gypsy Lore Society”, o organizație care milita pentru îmbunătățirea situației romilor.

În aprilie 1933  a înființat ,,Asociația generală a țiganilor din România” ce a desfășurat o importantă activitate culturală și socială.